Förarbete
Ge gräset en bra jord att växa i!
En gräsmatta kan växa på de flesta jordar. Men vill du ge  gräsmattan den bästa förutsättningen och kunna använda den i alla väder bör hänsyn tas till jordkvalitén.

En gräsmatta som växer på tung/styv jord kan få problem  eftersom vattnet då har svårt att sjunka efter regn. Blanda då  in sand för att öka genomsläppligheten.

Har du däremot  sandjord är det torvmull som bör blandas in för att hålla kvar  näring och vatten till gräsmattan. Lägg på ett lager av 5-10 cm sand / torvmull på ytan. 

Grundgödsla alltid med NPK 11-5-18 eller liknande för att  säkra en god etablering. 10-15 kg/100 m² är ett bra riktvärde.  När gödning och eventuell sand/torvmull är på plats skall allt  blandas väl. Använd en jordfräs och bearbeta till 15 cm djup.

Planera underlaget

För att slippa framtida sättningar gäller det att planera underlaget väl. Välta gärna med en gallervält, en rejäl vattning kan också bidra till att jorden sätter sig och blir stabil. Gräsmattan är ca 2 cm tjock, tänk på detta vid kantstenar och gångar.