Skötsel
Gräsmattan blir vad du gör den till!
När nu gräsmattan är etablerad så behöver den fortsatt skötsel och omsorg.

Klipp den regelbundet, ju oftare gräsmattan klipps desto tätare blir den. Samlas klippet upp minskar risken för skador. Vattna vid behov, en etablerad gräsmatta vill ha en rejäl rotblöta då och då när det är torrt, inte småskvättar varje dag.
Gödsla under hela växtsäsongen använd t.ex. gödsel NPK 21-3-9, sprid 2,5-3,5 kg/100m²  2-3 ggr/år.