Läggning
 
Se till att underlaget är fuktigt innan gräsmattan läggs. Det kan vara lämpligt att bevattna dagen före läggning. Är jorden lerhaltig skall den inte vara för blöt vid läggningen eftersom den då riskerar att packas.
Börja rulla ut gräset längs en rak kant. Kratta jorden lätt för att få bort fotspår och ge bättre jordkontakt för rötterna. Lägg gräset i tegelstensförband så inte tvärskarvarna kommer mitt för varandra. Var noga med skarvarna, tryck till och gör dem så täta som möjligt. Skär gräset med en kniv eller en spade.  Vattna gräsmattan rikligt omedelbart efter läggning.